Franziska Linnea Hübler / Installation
Franziska Linnea Hübler
Franziska Linnea Hübler
Franziska Linnea Hübler
Franziska Linnea Hübler
Franziska Linnea Hübler
Franziska Linnea Hübler
Franziska Linnea Hübler
etching_micky
img_pink
2014-06-17 12.11.02

Franziska Linnea Hübler is an artist working with mixed media. She holds a professorship at the University of Applied Arts - Hamburg.


©Franziska Linnea Hübler